Sự khác biệt chính giữa Khối tim cấp 1 và 3 là ở khối tim cấp 1, tất cả các xung điện bắt nguồn từ nút SA được truyền đến tâm thất, nhưng có sự chậm trễ trong việc truyền hoạt động điện, được chỉ định bởi sự kéo dài của khoảng PR. Thất bại của một số sóng p để truyền vào tâm thất là đặc điểm đặc trưng của khối tim cấp độ hai. Không có sóng P nào tạo ra trong tâm nhĩ được dẫn đến tâm thất trong khối tim độ ba.

Hệ thống dẫn của tim được tạo thành từ một vài thành phần chính bao gồm nút SA, nút AV, bó của anh ta, khối nhánh bó phải và khối nhánh nhánh trái. Khi có khiếm khuyết trong hệ thống dẫn này làm phát sinh khối tim. Có ba loại khối tim chính là khối tim thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Khối tim cấp 1 là gì
3. Khối tim cấp độ 2 là gì
4. Khối tim cấp 3 là gì
5. Điểm tương đồng giữa khối tim thứ 2 và 3
6. So sánh cạnh nhau - Khối tim 1 so với 2 và 3 ở dạng bảng
7. Tóm tắt

Khối tim cấp 1 là gì?

Tất cả các xung điện có nguồn gốc từ nút SA được dẫn đến tâm thất, nhưng có sự chậm trễ trong việc truyền hoạt động điện được biểu thị bằng sự kéo dài khoảng PR.

Khối tim độ một thường là một tình trạng lành tính nhưng có thể là do bệnh động mạch vành, viêm khớp dạng thấp cấp tính và độc tính digoxin.

Khối tim cấp độ 2 là gì?

Thất bại của một số sóng p để truyền vào tâm thất là đặc điểm đặc trưng của khối tim cấp độ hai. Có ba loại chính của khối tim độ 2.


  • Mobitz loại 1

Có một sự kéo dài dần dần của khoảng PR mà cuối cùng kết thúc bằng sự thất bại của sóng P để truyền vào tâm thất. Điều này được gọi là hiện tượng Wenckebach cũng.


  • Mobitz loại 2

Khoảng PR vẫn giữ nguyên không có biến động nhưng một sóng P thỉnh thoảng bị mất mà không được dẫn vào tâm thất.


  • Nhóm thứ ba được đặc trưng bởi sự hiện diện của sóng P bị thiếu cho mỗi 2 hoặc 3 sóng P được tiến hành.

Mobitz loại 2 và nhóm thứ ba là các giống bệnh lý.

Khối tim độ 3 là gì?

Không có sóng P nào được tạo ra trong tâm nhĩ được dẫn đến tâm thất. Sự co thắt tâm thất xảy ra bằng cách tạo ra các xung động nội tại. Do đó, không có mối quan hệ giữa phức hợp sóng P và QRS.

Những khối này có thể là do nhồi máu trong trường hợp chúng chỉ thoáng qua. Một khối mãn tính rất có thể là do sự xơ hóa của bó của mình.

Điểm giống nhau giữa Khối tim cấp 2 và 3 là gì?


  • Tất cả các điều kiện là do khiếm khuyết trong hệ thống dẫn truyền của tim.

Sự khác biệt giữa Khối tim cấp 2 và 3 là gì?

Tất cả các xung điện có nguồn gốc từ nút SA được dẫn đến tâm thất trong khối tim thứ 1, nhưng có sự chậm trễ trong việc truyền hoạt động điện được biểu thị bằng việc kéo dài khoảng PR. Trong khi ở khối tim thứ 2, sự thất bại của một số sóng p truyền vào tâm thất là đặc điểm đặc trưng của khối tim cấp độ hai. Không có sóng P nào được tạo ra trong tâm nhĩ được dẫn đến tâm thất ở khối tim độ 3. Đây là sự khác biệt chính giữa Khối tim thứ 2 và 3.

Sự khác biệt giữa Khối tim cấp 2 và 3 ở dạng bảng

Tóm tắt - Khối tim thứ 2 so với độ 3

Khối tim phát sinh thứ phát do các khiếm khuyết trong hệ thống dẫn truyền của tim. Trong khối tim cấp độ đầu tiên, tất cả các xung điện bắt nguồn từ nút SA được dẫn đến tâm thất, nhưng có sự chậm trễ trong việc truyền hoạt động điện được biểu thị bằng việc kéo dài khoảng PR. Thất bại của một số sóng p để truyền vào tâm thất là đặc điểm đặc trưng của khối tim cấp độ hai. Không có sóng P nào được tạo ra trong tâm nhĩ được dẫn đến tâm thất trong khối tim độ ba. Đây là sự khác biệt giữa Khối tim thứ 2 và 3.

Tài liệu tham khảo:

1. Hampton, John R. lần thứ 8, Churchill Livingstone, 2013

Hình ảnh lịch sự:

1. Khối lượng AVF Cấp độ AV Khối ECG không nhãn mácBy Andrewmeyerson - Công việc riêng, (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia
2. Khối tim cấp độ thứ hai của nhóm TửBy Npatchett - Công việc riêng, (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia
3. Dải băng nhịp tim hiển thị khối trái tim độ ba Cấp độBy MoodyGroove tại Wikipedia tiếng Anh - Công việc riêng, (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia