Hệ thống tiêu hóa và hệ thống tiêu hóa chuột

Tất cả chúng ta đều cần thức ăn để tồn tại. Thực phẩm là một nhu cầu cơ bản mà tất cả các sinh vật sống phải sống và phải có đủ năng lượng và chất dinh dưỡng để tồn tại. Thực phẩm của chúng tôi trải qua một quá trình độc đáo cho đến khi có chất dinh dưỡng và năng lượng để sử dụng. Điều này được thực hiện bởi hệ thống tiêu hóa.

Hệ thống tiêu hóa giống như một ống dài. Đây là cách quá trình tiêu hóa diễn ra. Thức ăn vào miệng, nhai và sau đó được nuốt, chuẩn bị trong dạ dày, để tiêu hóa và tiêu hóa. Thực phẩm được nhai trong dạ dày tương tác với nước ép dạ dày, có chứa một số enzyme ảnh hưởng đến các loại thực phẩm khác nhau. Hãy nhớ rằng dạ dày được tiêu hóa khoảng 10%. Sau đó nó đi vào ruột non, một phần lớn của đường tiêu hóa.

Ruột nhỏ đầu tiên chứa các cơ quan bài tiết khác nhau, chẳng hạn như túi mật và tuyến tụy, hoặc kênh. Các cơ quan này sản xuất các enzyme và chất lỏng khác giúp hòa tan các thành phần khác của thực phẩm, chẳng hạn như ống mật, được giải phóng vào túi mật để lưu trữ. Khi chất béo được hấp thụ, mật được giải phóng vào ruột non để giúp nó hòa tan thành các phần nhỏ hơn. Sau khi phần lớn nước được hấp thụ, phần còn lại được chuyển thành chất thải và sau đó đi vào ruột già để làm rỗng ruột.

Mọi người không có bất kỳ bộ phận chuyên biệt nào của hệ thống tiêu hóa bởi vì chúng ta được tính vào mọi thứ, nghĩa là chúng ta có thể ăn thịt, rau hoặc trái cây. Điều này có nghĩa là tất cả các cơ quan hỗ trợ trong cơ thể chúng ta có một chức năng đặc biệt để thực hiện cho cơ thể của chúng ta.

Bây giờ bạn đã có ý tưởng cơ bản về tiêu hóa của một người, bạn cần biết rằng mọi người có sự khác biệt rất lớn trong cấu trúc của hệ thống tiêu hóa với các động vật khác, chẳng hạn như chuột.

Có hai sự khác biệt chính trong hệ thống tiêu hóa của một người. Đầu tiên, chuột không có túi mật. Điều này là do họ hiếm khi tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm chất béo và do đó làm cho túi mật trở nên vô dụng. Ngoài ra, ở chuột, ruột già đã được mở rộng - manh tràng. Điều này giúp họ lên men lúa mì và hạt thu được từ vi khuẩn, từ đó chuyển đổi cellulose thành chất dinh dưỡng.

Bạn có thể đọc thêm về chủ đề này vì bài viết này chỉ cung cấp thông tin cơ bản.

Tóm tắt:

1. Hệ thống tiêu hóa là một phần thiết yếu của sản xuất năng lượng và chất dinh dưỡng trong thực phẩm chúng ta tiêu thụ.

2. Hệ thống tiêu hóa của con người được so sánh với một ống đơn, có các bộ phận có các bộ phận khác nhau đóng vai trò quan trọng trong tiêu hóa hoặc tiêu hóa.

3. Hệ thống tiêu hóa của chuột khác với hệ thống tiêu hóa của con người: nó không có túi mật, manh tràng mở rộng hoặc đại tràng.

Tài liệu tham khảo