Tỷ lệ cơ sở so với tỷ lệ BPLR
 

BPLR là Tỷ lệ cho vay chính chuẩn và là tỷ lệ mà các ngân hàng trong nước cho vay đối với những khách hàng đáng tin cậy nhất của họ. Cho đến bây giờ, RBI đã cấp miễn phí cho các ngân hàng để sửa BPLR của họ và các ngân hàng khác nhau có BPLR khác nhau gây ra sự phẫn nộ giữa các khách hàng. Thêm vào đó là thông lệ của các ngân hàng để cung cấp các khoản vay với tỷ lệ cao hơn nhiều so với BPLR của họ và nó hoàn thành sự khốn khổ của người dân. Hãy ghi nhớ tất cả những điều này, RBI đã đề xuất sử dụng Tỷ lệ cơ sở thay cho BPLR từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 sẽ được áp dụng cho tất cả các ngân hàng trên cả nước. Hãy cho chúng tôi hiểu sự khác biệt giữa BPLR và Tỷ lệ cơ sở một cách chi tiết.

Mặc dù tất cả các ngân hàng đều có BPLR, nhưng người ta đã thấy rằng họ tính lãi suất cao hơn cho các khoản vay mua nhà và vay mua ô tô từ khách hàng. Trong một số trường hợp, chênh lệch giữa BPLR và lãi suất được tính bởi ngân hàng lên tới 4%. Hiện tại không có cơ chế để giáo dục khách hàng về BPLR và tỷ lệ anh ta được cho vay và tại sao có sự khác biệt giữa hai tỷ lệ. Mặc dù BPLR, còn được gọi là lãi suất cho vay chính hoặc đơn giản là lãi suất cơ bản, ban đầu có nghĩa là mang lại sự minh bạch trong hệ thống cho vay, nhưng các ngân hàng bắt đầu lạm dụng BPLR khi họ có quyền tự do đặt BPLR. Một khách hàng trở nên khó khăn khi so sánh BPLR của các ngân hàng khác nhau vì tất cả đều có BPLR khác nhau. Một điểm phẫn nộ khác là khi RBI giảm lãi suất cho vay chính, các ngân hàng đã không tự động làm theo và tiếp tục cho vay với lãi suất cao hơn.

RBI thấy rõ rằng hệ thống BPLR không hoạt động một cách minh bạch và các khiếu nại của người tiêu dùng đang gia tăng theo cấp số nhân. Đây là lý do tại sao, RBI, sau khi nghiên cứu các khuyến nghị của một nhóm nghiên cứu đã quyết định thực thi Tỷ lệ cơ sở thay vì BPLR từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Sự khác biệt giữa BPLR và Tỷ lệ cơ sở là bây giờ các ngân hàng được cung cấp các tham số như chi phí vốn, chi phí hoạt động và biên lợi nhuận mà các ngân hàng phải cung cấp cho RBI về cách họ đạt được mức lãi suất cơ bản. Mặt khác, mặc dù cũng có các thông số tương tự trong trường hợp BPLR, nhưng chúng ít chi tiết hơn và RBI cũng không có quyền xem xét BPLR của các ngân hàng. Bây giờ các ngân hàng sẽ buộc phải tuân theo một phương pháp tính toán nhất quán so với các phương pháp tùy ý mà họ đã chọn trong khi tính toán BPLR.

Các ngân hàng trước đây đã cho các công ty blue chip vay với lãi suất thậm chí thấp hơn BPLR của họ và được bồi thường bằng cách cho vay với lãi suất cao hơn cho người tiêu dùng thông thường nhưng giờ họ đã được yêu cầu không cho vay với lãi suất thấp hơn Lãi suất cơ bản. Tất cả điều này rõ ràng có nghĩa là hệ thống Tỷ lệ cơ sở sẽ minh bạch hơn hệ thống BPLR.