Sự gắn kết vs sự gắn kết
  

Sự gắn kết và sự gắn kết là những phẩm chất ngôn ngữ được mong muốn trong một văn bản và như vậy được coi là quan trọng đối với tất cả các sinh viên cố gắng thành thạo một ngôn ngữ. Không chỉ là nhận thức về những phẩm chất này mà còn là cách sử dụng chúng trong một văn bản tạo nên một kỹ năng quan trọng cho học sinh học một ngôn ngữ. Có nhiều người nghĩ rằng sự gắn kết và sự gắn kết là từ đồng nghĩa và có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp, và có những khác biệt tinh tế mặc dù có những điểm tương đồng sẽ được nói đến trong bài viết này.

Sự gắn kết

Tất cả các công cụ ngôn ngữ, được sử dụng để cung cấp các liên kết và trợ giúp trong việc kết nối một phần của câu, rất quan trọng trong việc đạt được sự gắn kết trong văn bản. Thật khó để xác định sự gắn kết nhưng người ta có thể hình dung nó như những câu nhỏ cộng lại để tạo ra một văn bản có ý nghĩa như trường hợp với nhiều mảnh khác nhau khớp với nhau để làm cho một trò chơi ghép hình. Đối với một nhà văn, tốt hơn là bắt đầu với văn bản mà người đọc đã quen thuộc để làm cho một tác phẩm gắn kết. Điều này cũng có thể được thực hiện với một vài từ cuối cùng trong một câu thiết lập một vài từ tiếp theo ở đầu câu tiếp theo.

Nói tóm lại, các liên kết gắn các câu khác nhau và làm cho văn bản có ý nghĩa có thể được coi là sự gắn kết trong văn bản. Thiết lập kết nối giữa các câu, phần và thậm chí các đoạn bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa, thì của động từ, tham chiếu thời gian, vv là những gì mang lại sự gắn kết trong một văn bản. Sự gắn kết có thể được coi là keo dính các phần khác nhau của đồ nội thất để nó có hình dạng mà nhà văn muốn nó đưa ra.

Sự gắn kết

Sự mạch lạc là một phẩm chất của một đoạn văn bản làm cho nó có ý nghĩa trong tâm trí của độc giả. Chúng tôi tìm thấy một người không mạch lạc nếu anh ta chịu ảnh hưởng của rượu và không thể nói ra những câu có ý nghĩa. Khi văn bản bắt đầu có ý nghĩa về tổng thể, nó được cho là mạch lạc. Nếu người đọc có thể theo dõi và hiểu một văn bản dễ dàng, rõ ràng nó có sự gắn kết. Thay vì văn bản xuất hiện liên kết với nhau một cách hoàn hảo, đó là ấn tượng chung của văn bản có vẻ mượt mà và rõ ràng.

Sự khác biệt giữa sự gắn kết và sự gắn kết là gì?

• Nếu các câu khác nhau trong một văn bản được liên kết chính xác, nó được coi là gắn kết.

• Nếu một văn bản xuất hiện có ý nghĩa với người đọc, nó được cho là mạch lạc.

• Một văn bản gắn kết có thể xuất hiện không phù hợp với người đọc làm cho nó rõ ràng rằng hai thuộc tính của một văn bản không giống nhau.

• Sự gắn kết là một thuộc tính do người đọc quyết định trong khi sự gắn kết là một thuộc tính của văn bản mà người viết đạt được bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau như từ đồng nghĩa, thì của động từ, tham chiếu thời gian, v.v.

• Sự gắn kết có thể được đo lường và xác minh thông qua các quy tắc ngữ pháp và ngữ nghĩa mặc dù việc đo lường sự gắn kết là khá khó khăn.