Tiền hàng hóa và tiền Fiat

Cả tiền hàng hóa và tiền định danh đều có thể được sử dụng trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ, mặc dù tiền hàng hóa đã được sử dụng nhiều năm trước trong một hệ thống được gọi là hệ thống trao đổi (giao dịch sử dụng hàng hóa thay vì tiền tệ). Vì tiền hàng hóa có được giá trị của nó từ những gì nó được tạo ra, nó hoàn toàn khác với loại tiền tệ mà chúng ta sử dụng ngày nay không có giá trị nội tại ngoại trừ những gì được in trên mặt của nó. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn một lời giải thích toàn diện về từng hình thức tiền tệ với các ví dụ và nêu rõ ràng chúng khác nhau như thế nào.

Tiền hàng hóa là gì?

Tiền hàng hóa rất khác với loại tiền tệ mà chúng ta hiện đang sử dụng. Tiền hàng hóa dùng để chỉ tiền tệ được tạo ra từ kim loại hoặc chất có giá trị, và do đó mang một giá trị từ những gì nó được tạo ra, trái ngược với các hình thức tiền tệ khác có giá trị được in trên mặt.

Ví dụ, một đồng tiền vàng có giá trị hơn nhiều so với hóa đơn 1 đô la vì chính vàng là hàng hóa mang giá trị cao hơn, trái ngược với 1 tỷ đô la trị giá 1 đô la vì giá trị được in trên mặt của nó (chứ không phải bởi vì giấy mà nó được in trên đó có giá trị gì).

Tiền hàng hóa khá rủi ro khi sử dụng, vì nó có thể phải đối mặt với sự đánh giá hoặc khấu hao bất ngờ. Ví dụ: tiền tệ của quốc gia A được làm bằng bạc kim loại quý và nhu cầu về bạc trên thị trường thế giới giảm, khi đó tiền tệ A sẽ bị khấu hao bất ngờ.

Tiền Fiat là gì?

Tiền định danh là loại tiền mà chúng ta sử dụng ngày nay không được tạo ra từ bất kỳ chất quý giá nào và không mang một giá trị của riêng nó. Các hình thức tiền tệ này đã được thông qua đấu thầu của chính phủ và không có bất kỳ giá trị nào đối với chính nó (giá trị nội tại). Tiền định danh cũng không được hỗ trợ bởi bất kỳ hình thức dự trữ nào như vàng và vì nó không được tạo ra từ bất kỳ chất có giá trị nào, nên giá trị của loại tiền này nằm ở niềm tin được chính phủ và nhân dân nước này đặt vào đó . Vì nó được in dưới dạng đấu thầu hợp pháp, nó được chấp nhận rộng rãi.

Tiền định danh có thể được sử dụng cho bất kỳ khoản thanh toán nào trong quốc gia hoặc khu vực mà nó được sử dụng. Tiền Fiat cũng rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong việc thanh toán nhiều loại tiền, lớn và nhỏ.

Tiền hàng hóa và tiền định danh

Cả tiền định danh và tiền hàng hóa đều có thể được sử dụng để thanh toán, nhưng trong số hai, tiền định danh phổ biến hơn nhiều và được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế hiện đại. Tiền định danh linh hoạt hơn tiền hàng hóa vì nó có thể được sử dụng để trả bất kỳ số tiền nào, kể cả số tiền rất nhỏ. Loại linh hoạt này không có trong tiền hàng hóa vì ngay cả một lượng nhỏ kim loại quý như vàng hoặc bạc cũng có giá trị khá nhiều, và do đó không thể được sử dụng dễ dàng để thanh toán số tiền nhỏ hơn.

Tiền hàng hóa cũng có thể là những mặt hàng dễ hỏng như động vật trang trại hoặc cây trồng, và trong những trường hợp này, giá trị của chúng có thể thay đổi do thời tiết, điều kiện đất đai và các yếu tố khác. Hơn nữa, chính phủ có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với tiền định danh trái ngược với tiền hàng hóa bởi vì, nếu tiền hàng hóa tính theo gam lúa mì, nông dân của đất nước sẽ tạo ra nhiều mặt hàng này theo ý muốn, tạo ra nguồn cung rất lớn không thể kiểm soát được . Vì tiền định danh chỉ có thể được in bởi ngân hàng trung ương, nên có nhiều quy định và kiểm soát hơn.

Tóm lược:

Sự khác biệt giữa tiền hàng hóa và tiền Fiat là gì?


  • Cả tiền hàng hóa và tiền định danh đều có thể được sử dụng trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ, mặc dù tiền hàng hóa đã được sử dụng nhiều năm trước trong một hệ thống được gọi là hệ thống trao đổi (giao dịch sử dụng hàng hóa thay vì tiền tệ).

  • Tiền hàng hóa đề cập đến tiền tệ được tạo ra từ một kim loại hoặc chất có giá trị, và do đó mang một giá trị từ những gì nó được tạo ra.

  • Tiền định danh là loại tiền mà chúng ta sử dụng ngày nay không được tạo ra từ bất kỳ chất quý giá nào và không mang một giá trị của riêng nó.

  • Cả tiền định danh và tiền hàng hóa đều có thể được sử dụng để thanh toán, nhưng hai loại tiền định danh này phổ biến hơn nhiều và được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế hiện đại.