Sự khác biệt chính - Chưng cất so với khai thác

Mặc dù chưng cất và chiết xuất là hai trong số các phương pháp tách vật lý được sử dụng phổ biến nhất có tầm quan trọng như nhau trong ngành để thu được hóa chất tinh khiết cho nhiều ứng dụng, vẫn tồn tại sự khác biệt giữa chưng cất và chiết xuất dựa trên quy trình của chúng. Sự khác biệt chính giữa chưng cất và chiết là chưng cất sau khi đun nóng hỗn hợp chất lỏng và thu hơi của chất lỏng tại điểm sôi của chúng và ngưng tụ hơi để thu được chất tinh khiết trong khi chiết xuất, một dung môi thích hợp được sử dụng cho quá trình tách .

Chưng cất là gì?

Chưng cất là một trong những phương pháp lâu đời nhất, nhưng vẫn được sử dụng thường xuyên nhất để tách hỗn hợp chất lỏng, dựa trên sự khác biệt về điểm sôi của chúng. Nó bao gồm đun nóng hỗn hợp chất lỏng dần dần để đạt đến điểm sôi của chất lỏng trong hỗn hợp, để lấy hơi của chúng ở các điểm sôi khác nhau và tiếp theo là ngưng tụ hơi để thu được chất nguyên chất ở dạng lỏng.

Sự khác biệt giữa chưng cất và chiết xuất

Khai thác là gì?

Quá trình chiết xuất bao gồm việc rút một chất hoạt tính hoặc chất thải ra khỏi chất rắn hoặc hỗn hợp lỏng, sử dụng dung môi thích hợp. Dung môi không thể trộn lẫn hoàn toàn hoặc một phần với chất rắn hoặc chất lỏng, nhưng nó có thể trộn được với chất hoạt động. Tác nhân hoạt động chuyển từ hỗn hợp rắn hoặc lỏng sang dung môi bằng cách tiếp xúc mạnh với chất rắn hoặc chất lỏng. Các pha hỗn hợp trong dung môi được phân tách bằng phương pháp ly tâm hoặc tách trọng lực.

Sự khác biệt giữa chưng cất và chiết xuất là gì?

Phương pháp chưng cất và chiết xuất

Phương pháp chưng cất

Xét một hỗn hợp lỏng với bốn chất lỏng, A, B, C và D.

Điểm sôi: Bpl Liquid A (TA)> Bpl Liquid B (TB)> Bpl Liquid C (TC)> Bpl Liquid D (TD)

(Hợp chất dễ bay hơi ít nhất) (Hợp chất dễ bay hơi nhất)

Nhiệt độ của hỗn hợp = Tm

Sự khác biệt giữa chưng cất và chưng cất sơ đồ

Khi đun nóng hỗn hợp chất lỏng, chất lỏng dễ bay hơi nhất (D) rời khỏi hỗn hợp trước, khi nhiệt độ của hỗn hợp bằng với điểm sôi của nó (Tm = TD) trong khi các chất lỏng khác vẫn còn trong hỗn hợp. Hơi của chất lỏng D được thu thập và ngưng tụ để thu được chất lỏng tinh khiết D.

Khi chất lỏng được làm nóng hơn nữa, các chất lỏng khác cũng sôi lên tại điểm sôi của chúng. Khi quá trình chưng cất tiếp tục, nhiệt độ của hỗn hợp tăng lên.

Phương pháp chiết xuất

Xét một hoạt chất A có trong chất lỏng B và chúng hoàn toàn có thể trộn được. Dung môi C được sử dụng để tách A khỏi B. Chất lỏng B và chất lỏng C không thể trộn được.

Sự khác nhau giữa sơ đồ chưng cất và chiết xuất

1: Chất A hòa tan trong chất lỏng A

2: Sau khi thêm dung môi C, một số phân tử trong chất lỏng A chuyển sang dung môi C

3: Khi thời gian trôi qua, nhiều phân tử đi đến dung môi C. (Độ hòa tan của A trong dung môi lớn hơn so với trong chất lỏng A)

4: Dung môi C được tách ra khỏi chất lỏng A vì chúng không thể tách được. Một phương pháp khác được sử dụng để cách ly A khỏi dung môi.

Nhiều lần chiết được thực hiện để tách A hoàn toàn khỏi dung môi B. Nhiệt độ không đổi trong quá trình này.

Các loại chưng cất và chiết xuất

Chưng cất: Các phương pháp chưng cất được sử dụng phổ biến nhất là chưng cất đơn giản và chưng cất phân đoạn. Chưng cất đơn giản được sử dụng khi các chất lỏng được tách ra có điểm sôi khá khác nhau. Chưng cất phân đoạn được sử dụng khi hai chất lỏng được tách ra sở hữu gần như cùng một điểm sôi.

Khai thác: Các loại khai thác phổ biến nhất hiện có là chiết xuất rắn - lỏng chất lỏng và chiết xuất chất lỏng và đá. Chiết xuất rắn - lỏng liên quan đến việc tách một chất ra khỏi chất rắn bằng dung môi. Chiết chất lỏng - lỏng liên quan đến việc cô lập một chất từ ​​chất lỏng bằng dung môi.

Các ứng dụng chưng cất và chiết xuất

Chưng cất: Phương pháp tách này được sử dụng trong chưng cất phân đoạn của sản xuất dầu thô, hóa chất và công nghiệp dầu khí. Ví dụ, để tách benzen khỏi toluene, ethanol hoặc metanol từ nước và axit axetic từ acetone.

Chiết xuất: Nó được sử dụng để cô lập các hợp chất hữu cơ như phenol, anilin và các hợp chất thơm nitrat từ nước. Nó cũng hữu ích để chiết xuất các loại tinh dầu, dược phẩm, hương liệu, nước hoa và các sản phẩm thực phẩm.