HSDPA vs HSUPA

HSDPA (Truy cập gói đường xuống tốc độ cao) và HSUPA (Truy cập gói đường lên tốc độ cao) là các thông số kỹ thuật 3GPP được công bố để cung cấp các đề xuất cho đường xuống và đường lên của dịch vụ băng rộng di động. Các mạng hỗ trợ cả HSDPA và HSUPA được gọi là mạng HSPA hoặc HSPA +. Cả hai thông số kỹ thuật đều giới thiệu các cải tiến cho UTRAN (Mạng truy cập vô tuyến mặt đất UMTS) bằng cách giới thiệu các kênh và phương thức điều chế mới, để có thể đạt được giao tiếp dữ liệu tốc độ cao và hiệu quả hơn trong giao diện không khí.

HSDPA

HSDPA được giới thiệu vào năm 2002 trong phiên bản 3GPP 5. Tính năng chính của HSDPA là khái niệm AM (Điều biến biên độ), trong đó định dạng điều chế (QPSK hoặc 16-QAM) và tốc độ mã hiệu quả được thay đổi theo mạng theo tải hệ thống và điều kiện kênh. HSDPA được phát triển để hỗ trợ lên tới 14,4 Mbps trong một ô cho mỗi người dùng. Giới thiệu kênh truyền tải mới được gọi là HS-DSCH (Kênh chia sẻ đường xuống tốc độ cao), kênh điều khiển đường lên và kênh điều khiển đường xuống là những cải tiến chính cho UTRAN theo tiêu chuẩn HSDPA. HSDPA chọn tốc độ mã hóa và phương pháp điều chế dựa trên các điều kiện kênh được báo cáo bởi thiết bị người dùng và Node-B, còn được gọi là sơ đồ AMC (Điều chế và mã hóa thích ứng). Khác với QPSK (Khóa dịch chuyển pha cầu phương) được sử dụng bởi các mạng WCDMA, HSDPA hỗ trợ 16QAM (Điều chế biên độ cầu phương) để truyền dữ liệu trong điều kiện kênh tốt.

HSUPA

HSUPA được giới thiệu với phiên bản 3GPP 6 vào năm 2004, trong đó Kênh chuyên dụng nâng cao (E-DCH) được sử dụng để cải thiện đường lên của giao diện vô tuyến. Tốc độ dữ liệu đường lên lý thuyết tối đa có thể được hỗ trợ bởi một ô duy nhất theo thông số kỹ thuật HSUPA là 5,76Mbps. HSUPA dựa trên sơ đồ điều chế QPSK, đã được chỉ định cho WCDMA. Nó cũng sử dụng HARQ với dự phòng gia tăng để truyền lại hiệu quả hơn. HSUPA sử dụng bộ lập lịch đường lên để điều khiển công suất truyền tới từng người dùng E-DCH riêng lẻ để giảm thiểu tình trạng quá tải điện tại Node-B. HSUPA cũng cho phép chế độ truyền tự khởi động được gọi là truyền không theo lịch trình từ UE để hỗ trợ các dịch vụ như VoIP cần giảm khoảng thời gian truyền (TTI) và băng thông không đổi. E-DCH hỗ trợ cả 2ms và 10ms TTI. Giới thiệu E-DCH trong tiêu chuẩn HSUPA giới thiệu năm kênh lớp vật lý mới.

Sự khác biệt giữa HSDPA và HSUPA là gì?

Cả HSDPA và HSUPA đều giới thiệu các chức năng mới cho mạng truy cập vô tuyến 3G, còn được gọi là UTRAN. Một số nhà cung cấp đã hỗ trợ nâng cấp mạng WCDMA thành mạng HSDPA hoặc HSUPA bằng cách nâng cấp phần mềm lên Node-B và RNC, trong khi một số nhà cung cấp cũng yêu cầu thay đổi phần cứng. Cả HSDPA và HSUPA đều sử dụng giao thức Yêu cầu lặp lại tự động lai (HARQ) với dự phòng gia tăng để xử lý truyền lại và để xử lý truyền dữ liệu không có lỗi qua giao diện vô tuyến.

HSDPA tăng cường đường xuống của kênh radio, trong khi HSUPA tăng cường đường lên của kênh radio. HSUPA không sử dụng điều chế 16QAM và giao thức ARQ cho đường lên, được HSDPA sử dụng cho đường xuống. TTI cho HSDPA là 2ms, nói cách khác là truyền lại cũng như thay đổi phương thức điều chế và tốc độ mã hóa sẽ diễn ra cứ sau 2ms cho HSDPA, trong khi với HSUPA TTI là 10ms, cũng với tùy chọn đặt là 2ms. Không giống như HSDPA, HSUPA không triển khai AMC. Mục tiêu của lập lịch gói là hoàn toàn khác nhau giữa HSDPA và HSUPA. Trong HSDPA, mục đích của trình lập lịch biểu là phân bổ các tài nguyên HS-DSCH như các khe thời gian và mã giữa nhiều người dùng, trong khi với mục đích của trình lập lịch HSUPA là kiểm soát quá tải công suất phát tại Node-B.

Cả HSDPA và HSUPA đều là các bản phát hành 3GPP nhằm tăng cường đường xuống và đường lên của giao diện vô tuyến trong các mạng di động. Mặc dù HSDPA và HSUPA nhằm mục đích tăng cường các mặt đối lập của liên kết vô tuyến, trải nghiệm tốc độ của người dùng phụ thuộc lẫn nhau vào cả hai liên kết do yêu cầu và hành vi phản hồi của giao tiếp dữ liệu.