Cạnh tranh hoàn hảo vs Cạnh tranh độc quyền

Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền là cả hai dạng tình huống thị trường mô tả mức độ cạnh tranh trong cấu trúc thị trường. Cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền khác nhau ở chỗ chúng mô tả các kịch bản thị trường hoàn toàn khác nhau liên quan đến sự khác biệt về giá cả, mức độ cạnh tranh, số lượng người chơi trên thị trường và loại hàng hóa được bán. Bài viết đưa ra một phác thảo rõ ràng về ý nghĩa của từng loại cạnh tranh đối với người chơi và người tiêu dùng trên thị trường và cho thấy sự khác biệt rõ ràng của chúng.

Cạnh tranh hoàn hảo là gì?

Một thị trường với sự cạnh tranh hoàn hảo là nơi có một số lượng rất lớn người mua và người bán đang mua và bán một sản phẩm giống hệt nhau. Vì sản phẩm giống hệt nhau trong tất cả các tính năng của nó, giá được tính bởi tất cả người bán là giá thống nhất. Lý thuyết kinh tế mô tả những người chơi thị trường trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo là bản thân họ không đủ lớn để có thể trở thành người dẫn đầu thị trường hoặc định giá. Vì các sản phẩm được bán và giá được đặt là giống hệt nhau, không có rào cản nào để vào hoặc ra trong một thị trường như vậy.

Sự tồn tại của những thị trường hoàn hảo như vậy là khá hiếm trong thế giới thực và thị trường cạnh tranh hoàn hảo là sự hình thành của lý thuyết kinh tế để giúp hiểu rõ hơn các hình thức cạnh tranh thị trường khác như độc quyền và độc quyền.

Cạnh tranh độc quyền là gì?

Một thị trường độc quyền là một nơi có một số lượng lớn người mua nhưng rất ít người bán. Những người chơi trong các loại thị trường này bán hàng hóa khác nhau và do đó, có thể tính giá khác nhau tùy thuộc vào giá trị của sản phẩm được cung cấp cho thị trường. Trong tình huống cạnh tranh độc quyền, vì chỉ có một số ít người bán, một người bán lớn hơn kiểm soát thị trường, và do đó, có quyền kiểm soát giá cả, chất lượng và tính năng sản phẩm. Tuy nhiên, sự độc quyền như vậy được cho là chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì sức mạnh thị trường như vậy có xu hướng biến mất trong thời gian dài khi các công ty mới gia nhập thị trường tạo ra nhu cầu về các sản phẩm rẻ hơn.

Sự khác biệt giữa cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền là gì?

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền có mục tiêu giao dịch tương tự là tối đa hóa lợi nhuận và tránh thua lỗ. Tuy nhiên, động lực thị trường giữa hai hình thức thị trường này khá khác biệt. Cạnh tranh độc quyền mô tả một cấu trúc thị trường không hoàn hảo hoàn toàn trái ngược với cạnh tranh hoàn hảo. Cạnh tranh hoàn hảo giải thích một lý thuyết kinh tế của một thị trường không tồn tại trong thực tế.

Tóm lược:

Cạnh tranh hoàn hảo vs Cạnh tranh độc quyền


  • Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền là cả hai dạng tình huống thị trường mô tả mức độ cạnh tranh trong cấu trúc thị trường.

  • Một thị trường với sự cạnh tranh hoàn hảo là nơi có một số lượng rất lớn người mua và người bán đang mua và bán một sản phẩm giống hệt nhau.
  • Một thị trường độc quyền là một nơi có một số lượng lớn người mua nhưng rất ít người bán. Những người chơi trong các loại thị trường này bán hàng hóa khác nhau, và do đó, có thể tính giá khác nhau.

  • Cạnh tranh độc quyền mô tả một cấu trúc thị trường không hoàn hảo hoàn toàn trái ngược với cạnh tranh hoàn hảo.

  • Cạnh tranh hoàn hảo giải thích một lý thuyết kinh tế của một thị trường không tồn tại trong thực tế.