Sidereal vs Synodic

Sidereal và Synodic được hiểu là hai thuật ngữ khác nhau được sử dụng trong thiên văn học với sự khác biệt đáng kể giữa chúng. Trên thực tế, cả hai đều liên quan đến thời kỳ các cơ thể trên quỹ đạo. Sidereal không là gì ngoài thời gian cần thiết để các ngôi sao hoàn thành một khoảng thời gian. Mặt khác, Synodic là thời gian cần thiết để cơ thể mặt trời hoàn thành một giai đoạn. Đây là sự khác biệt chính giữa Sidereal và Synodic. Để giải thích rõ hơn, Ngày Sidereal là thời gian cần thiết để một ngôi sao trở lại vị trí chính xác như trước đây. Ngày hội nghị là thời gian để Mặt trời vượt qua kinh tuyến của người quan sát thành công. Cả hai thuật ngữ có nguồn gốc khác nhau từ các từ gốc của họ. "Sidus" là một từ tiếng Latin có nghĩa là ngôi sao và nó được cho là cơ sở cho sự hình thành của từ sidereal. Mặt khác, từ synodic được cho là bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "synodos", có nghĩa là "cuộc gặp gỡ của hai điều".

Sidereal là gì?

Sidereal là một thuật ngữ quan trọng trong thiên văn học. Vị trí của các vật thể đối với các ngôi sao được gọi là thời kỳ Sidereal. Một ngày thiên văn lên tới vòng quay của Trái đất mỗi ngày một lần liên quan đến các ngôi sao. Để một ngày Sidereal trôi qua, Trái đất phải xoay 360 độ. Đó là khi ngôi sao trở lại vị trí chính xác như trước đây. Thật thú vị khi lưu ý rằng tháng Sidereal ngắn. Một tháng thiên văn được cho là có thời lượng 27 ngày, 7 giờ và 43 phút.

Synodic là gì?

Vị trí của các vật thể đối với Mặt trời được gọi là thời kỳ Synodic. Khi nói đến một ngày Synodic, một ngày Synodic đề cập đến sự quay của Trái đất mỗi ngày một lần liên quan đến Mặt trời. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó có nghĩa là Trái đất chỉ phải xoay 360 độ. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp. Vì Trái đất cũng liên tục di chuyển xung quanh Mặt trời, Trái đất phải xoay hơn 360 độ một chút để có Mặt trời ở kinh tuyến của người quan sát. Ngày Synodic còn được gọi là Ngày Mặt trời. Thật thú vị khi lưu ý rằng tháng Synodic dài hơn. Nói cách khác, tháng Synodic được cho là dài hơn một chút so với tháng thiên văn. Mặt khác, một tháng Synodic được cho là kéo dài trong khoảng thời gian 29 ngày, 12 giờ và 44 phút. Khoảng thời gian từ trăng tròn này đến trăng tròn khác được gọi là chu kỳ Synodic.

Sự khác biệt giữa Sidereal và Synodic là gì?

• Sidereal không là gì ngoài thời gian cần thiết để các ngôi sao hoàn thành một khoảng thời gian. Mặt khác, Synodic là thời gian cần thiết để cơ thể mặt trời hoàn thành một giai đoạn. Đây là sự khác biệt chính giữa Sidereal và Synodic.

• Ngày Sidereal là thời gian cần thiết để một ngôi sao trở lại vị trí chính xác như trước đây. Ngày hội nghị là thời gian để Mặt trời vượt qua kinh tuyến của người quan sát thành công. Ngày Synodic còn được gọi là Ngày Mặt trời.

• Vị trí của các vật thể đối với Mặt trời được gọi là thời kỳ Synodic. Mặt khác, vị trí của các vật thể đối với các ngôi sao được gọi là thời kỳ Sidereal. Đây là một sự khác biệt quan trọng khác giữa hai điều khoản.

• Thật thú vị khi lưu ý rằng hai loại tháng, đó là tháng Sidereal và tháng Synodic khác nhau về thời lượng của chúng. Tháng Synodic được cho là dài hơn một chút so với tháng Sidereal.

• Chính xác, một tháng Sidereal được cho là có thời lượng 27 ngày, 7 giờ và 43 phút. Mặt khác, một tháng Synodic được cho là kéo dài trong khoảng thời gian 29 ngày, 12 giờ và 44 phút.

• Để hoàn thành một ngày Sidereal, Trái đất phải xoay 360 độ. Tuy nhiên, để hoàn thành một ngày Synodic, Trái đất phải xoay ít hơn 360 độ.

Đây là những khác biệt giữa Sidereal và Synodic. Như bạn có thể thấy, Sidereal có liên quan đến các ngôi sao trong khi Synodic có liên quan đến Mặt trời.

Hình ảnh lịch sự:


  1. Ngày sidereal và Synodic của Gdr (CC BY-SA 3.0)