Sự khác biệt chính - Skull vs Cranium

Sọ và cranium là hai bộ phận xương quan trọng bảo vệ não và hỗ trợ các mô mềm khác nằm trong đầu, nhưng sự khác biệt có thể được ghi nhận giữa chúng dựa trên cấu trúc của chúng. Sự khác biệt chính giữa hộp sọ và sọ là hộp sọ là một cấu trúc phức tạp chứa 22 xương trong khi cranium là một phân khu của hộp sọ, chỉ chứa 8 xương. Trong bài viết này, sự khác biệt hơn nữa giữa hộp sọ và cranium sẽ được làm nổi bật.

Sọ là gì?

Sự khác biệt giữa Skull và Cranium

Cranium là gì?

Sự khác biệt chính - Skull vs Cranium

Sự khác biệt giữa Skull và Cranium là gì?

Định nghĩa của Skull và Cranium

Skull: Skull liên quan đến xương của đầu.

Cranium: Đây là phần xương của hộp sọ chứa não.

Đặc điểm của Skull và Cranium

Số lượng xương

Sọ: Sọ gồm 22 xương.

Cranium: Cranium bao gồm 8 xương được gọi là xương sọ.

Chức năng

Sọ: Sọ bảo vệ não, cung cấp bề mặt cho các phần đính kèm cơ và giữ các cơ quan cảm giác cho thị giác, thính giác, lời nói và thị giác.

Cranium: Cranium chủ yếu bảo vệ não và cung cấp các bề mặt cho các phần đính kèm cơ mặt.

Sâu răng

Sọ: Sọ có khoang sọ và xoang nhỏ hơn.

Cranium: Cranium tạo ra khoang sọ trong đó bộ não được đặt.

Hình ảnh lịch sự:

Mặt sọ của con người được đơn giản hóa (xương) Được viết bởi LadyofHats Mariana Ruiz Villarreal - (Tên miền công cộng) qua Wikimedia Commons