Có một sự khác biệt rõ rệt giữa lúc đó và hơn. Sự khác biệt chính giữa lúc đó và hơn là sau đó là một trạng từ trong khi đó là giới từ cũng như kết hợp.

Từ này biểu thị thời gian và được sử dụng theo nghĩa của thì quá khứ và thì tương lai. Các từ hơn được sử dụng trong một so sánh. Sự khác biệt giữa lúc đó và hơn được giải thích trong bài viết này.

Sự khác biệt giữa lúc đó và hơn - Tóm tắt so sánh

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Điều đó có nghĩa là gì 3. Điều đó có nghĩa gì 4. So sánh cạnh nhau - Sau đó và hơn ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Vậy thì có nghĩa là gì?

Trước khi đi sâu vào sự khác biệt giữa lúc đó và hơn thế, trước hết, chúng ta hãy xem định nghĩa được đưa ra cho mỗi thuật ngữ này, sau đó và hơn, theo từ điển tiếng Anh Oxford. Trạng từ sau đó có nghĩa là người Viking lúc đó; tại thời điểm trong câu hỏi.

Sự khác biệt giữa Then và Than

Bạn thường so sánh hai đối tượng trong hình của bài phát biểu gọi là Simile. Một simile là một con số của bài phát biểu trong đó có vô số điểm tương đồng giữa hai đối tượng.

Ví dụ, bạn so sánh hai điều, cụ thể là một người tốt và một ngọn núi và nói,


  • Người tốt thì cao như núi nhưng mềm hơn núi.

Trong hình này của bài phát biểu, bạn đã so sánh một người tốt với một ngọn núi. Đồng thời, bạn quan sát thấy anh ta không cứng như núi. Anh mềm hơn núi. Do đó, từ 'than' được sử dụng trong phần thứ hai của so sánh.

Các từ hơn được sử dụng trong ý nghĩa của sự khác biệt trong so sánh.


  • Cô ấy thích đồ ngọt hơn các loại hạt.

Có nghĩa là gì?

Sự kết hợp hơn, cũng như giới từ có mô tả, giới thiệu yếu tố thứ hai trong một so sánh, như định nghĩa của nó trong từ điển tiếng Anh Oxford.

Từ đó thường được sử dụng để diễn đạt ý tưởng rằng một điều xảy ra sau một điều khác. Ví dụ,


  • Không lâu sau tôi vào nhà thì điện thoại bắt đầu đổ chuông.

Vì sử dụng sau đó trong câu này, rõ ràng với chúng tôi rằng điện thoại này bắt đầu đổ chuông sau khi người kể chuyện vào nhà.

Từ đó đôi khi thêm thông tin vào một biểu thức. Nhìn vào câu sau.


  • Anh đến văn phòng như thường lệ lúc 10 giờ sáng. Rồi rắc rối bắt đầu.

Khi chúng ta đọc hai câu trên, chúng ta hiểu rằng câu thứ hai, bắt đầu từ đó, đã thêm một số thông tin vào ý tưởng được đưa ra bởi câu đầu tiên.

Điều quan trọng cần lưu ý là từ đó thường được sử dụng theo nghĩa lặp lại. Ví dụ,


  • Những vấn đề mà tôi tranh thủ, sau đó, là lý do cho sức khỏe xấu của tôi.

Từ đó cũng được sử dụng để truyền đạt ý nghĩa của một hệ quả. Nhìn vào câu được đề cập dưới đây.


  • Nếu tôi lỡ xe buýt hôm nay, thì tôi sẽ bắt tàu đến văn phòng của tôi kịp thời.

Từ đó, trái với hơn, được sử dụng để chỉ điều tiếp theo trong chuỗi các sự kiện hoặc hành động.


  • Anh ăn hai ổ bánh mì rồi uống một ly sữa.

Việc sử dụng sau đó trong câu này cho thấy rằng người này đã ăn bánh mì trước và sau đó uống một ly sữa.

Sự khác biệt giữa Then và Than là gì?

Tóm tắt - Sau đó so với Than

Hai từ sau đó và hơn có một sự khác biệt rõ ràng trong thể loại ngữ pháp và cách sử dụng của chúng. Sự khác biệt giữa lúc đó và hơn là sau đó là một trạng từ trong khi hơn có thể vừa là giới từ cũng như kết hợp. Việc sử dụng đúng hai từ này là một thực tế thiết yếu trong thực hành ngữ pháp tiếng Anh.